Deze Rail Roadmap 2030 beschrijft de ontwikkelingen die nodig zijn om het goederenvervoer per spoor te transformeren, om het spoor aantrekkelijker te maken voor de industrie en om zo de ambitie van een verdubbeling van het vervoerde volume te realiseren. De Roadmap is het resultaat van intensief overleg tussen alle betrokken partijen: de industrie/verladers, spoorwegondernemingen, werkgevers, academici, de infrastructuurbeheerder en de verschillende administratieve en politieke autoriteiten.

Voor meer goederenvervoer per spoor dankzij een
intelligent en multimodaal vervoerssysteem

Persberichten

Brede coalitie werkt actieplan uit voor goederentransport per spoor

Een twintigtal organisaties heeft een actieplan klaar om het vrachtvervoer over het spoor in ons land over tien jaar te verdubbelen. ‘Rail Roadmap 203 …

Bekijk video
Logistiek bundelt krachten voor verdubbeling spoorvracht

Langere spoortreinen en wisselsporen en een Google Maps voor vrachtvervoer per spoor moeten het mogelijk maken in 2030 twee keer zoveel goederen met d …

Lees meer

Wilt u alles weten over de Rail Roadmap 2030?

(Her-)bekijk het webinar hier

De Rail Roadmap 2030 wordt onderschreven door

Aan de realisatie van deze Rail Roadmap hebben verder meegewerkt:
de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden van Mobiliteit en Infrabel.